Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

12/10/2013 - 06:00

Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công đoàn

TTH - Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh, tổ chức vừa tập huấn “Phương pháp xác định các yếu tố ô nhiễm môi trường lao động và các giải pháp cải thiện môi trường lao động” cho cán bộ công đoàn phụ trách về an toàn vệ sinh lao động tại các công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách kỹ thuật trong các doanh nghiệp có khá năng áp dụng các giải pháp an toàn lao động tại cơ sở sản xuất.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đến từ Phân viện Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung - Tây Nguyên cung cấp cho các học viên những nội dung về an toàn vệ sinh lao động như: Các vấn đề luật pháp, chế độ chính sách liên quan tới công tác cải thiện an toàn lao động, điều kiện làm việc và vai trò của tổ chức công đoàn; các giải pháp chung về an toàn lao động và cải thiện môi trường lao động tại cơ sở; hướng dẫn triển khai các giải pháp an toàn lao động hiệu quả cho các cơ sở sản xuất; các kiến thức cơ bản về xứ lý môi trường không khí, tiếng ồn, rung và các bức xạ có hại.

Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP