Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

31/10/2018 - 14:31

Tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020

TTH.VN - Sáng 31/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh tổ chức Hội ghị tuyên truyền các văn bản pháp luật về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Ông Phạm Quyền, Phó Chánh VP Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trình bày bộ tiêu chí mới tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQVN các cấp được phổ biến, tuyên truyền bộ tiêu chí xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; bộ tiêu chí vườn mẫu trên địa bàn tỉnh; văn bản hướng dẫn lấy ý kiến người dân…

Theo đó, các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thiện sớm trở thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Cụ thể, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 là xã đã đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt thêm 4 nhóm tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ - TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 30 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 28,8%; trong đó năm 2017 có thêm 7 xã. Số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đạt 15,24 tiêu chí/ xã, tăng 0,10 tiêu chí/ xã so với đầu năm.

Tin, ảnh: Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP