22/04/2016 - 18:38

Tập huấn một số luật sửa đổi, bổ sung mới

TTH - Sáng 22/4, Cục thuế tỉnh tổ chức tập huấn một số luật sửa đổi bổ sung mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016; đồng thời, đối thoại, giải đáp vướng mắc với doanh nghiệp về hoạt động liên quan đến các luật thuế.

Các đại biểu tham dự buổi tập huấn được nghe phổ biến về Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Đây là những điều luật vừa được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 6/4/2016 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016. Những luật sửa đổi bổ sung này thể hiện các thông điệp chính sách, nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam một cách hợp pháp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng hơn.

Thanh Hương

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP