Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

15/11/2016 - 18:08

Tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2016

TTH - Sáng 15/11, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Trong thời gian 3 ngày (15, 16, 17/11), đội ngũ cán bộ chủ chốt là bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT, cán bộ làm công tác đảng vụ đến từ các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh được nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến công tác Đảng, như công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và công tác giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; quy trình kết nạp đảng viên mới; chuyển đảng viên chính thức, kê khai lý lịch, đồng bộ hồ sơ; chuyển sinh hoạt Đảng trong nội bộ, trong tỉnh, ngoài tỉnh và ngoài nước; củng cố, kiện toàn cấp ủy khi có thay đổi nhân sự; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; một số điểm mới trong Quy định 29 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn 01 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của các chi, đảng bộ; công tác dân vận chính quyền; chế độ thu nộp đảng phí và thu chi tài chính của TCCS Đảng; hướng dẫn một số nội dung về văn bản và biên tập văn bản của cấp ủy cơ sở. 

Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP