Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

18/08/2016 - 18:08

Tập huấn phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định bảo hiểm y tế

TTH - Ngày 18/8, BHXH Việt Nam tổ chức tập huấn, đào tạo phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) của 17 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Các học viên được hướng dẫn cách sử dụng hệ thống phần mềm giám định BHYT, chức năng phần mềm; ánh xạ danh mục tại tỉnh; quy trình giám định điện tử; quản lý, giám định thanh toán trực tiếp...Việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT là vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ thực hiện chính sách BHYT của ngành. Hệ thống thông tin giám định BHYT hoạt động thông suốt sẽ đảm bảo phục vụ kịp thời cho người bệnh có BHYT, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP