Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

30/11/2019 - 16:47

Tập huấn quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính

TTH.VN - Chiều 30/11, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lớp tập huấn về việc triển khai thực hiện toàn bộ quy trình “4 tại chỗ” về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa cho hơn 300 cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, địa phương.

Tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Với Nguyên tắc “4 tại chỗ”, hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển, xử lý và áp dụng chữ ký số trên môi trường mạng, chủ động giải quyết TTHC theo hướng linh hoạt, phù hợp quy định và sát thực tiễn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, việc in ấn, phê duyệt kết quả, phát hành kết quả TTHC sẽ được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm thông tin, theo kế hoạch, ngày 2/12/2019, toàn tỉnh sẽ chính thức triển khai việc thực hiện “4 tại chỗ”. Đây là một phương thức tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ, TTHC mới, khác với “2 tại chỗ” trước đây. Văn phòng UBND tỉnh cũng đã thông báo lên các phương tiện truyền thông, báo chí về mốc thời gian này.

“Nguyên tắc “4 tại chỗ” nhằm góp phần bảo đảm các TTHC được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của công dân, tổ chức; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu” - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Thị Hoài Trâm nhấn mạnh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung triển khai các chuyên đề tập huấn chính cho cán bộ các sở, ngành, địa phương bao gồm: Những điểm mới và nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá việc giải quyết TTHC; hướng dẫn rà soát, đánh giá TTHC và quy trình xây dựng, triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

Tại buổi tập huấn, các học viên được thảo luận, góp ý, làm rõ từng vấn đề để tổ chức, triển khai tại đơn vị mình đạt kết quả tốt.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP