Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

15/10/2018 - 14:13

Tập huấn sử dụng quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” trong thư viện

TTH.VN - Từ ngày 15 đến 19/10, tại TP. Huế, Thư viện quốc gia Việt Nam tổ chức lớp tập huấn sử dụng quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” - Ấn bản RDA tiếng Việt.

Học viên tham gia lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 75 học viên là những người làm công tác biên mục tài liệu đến từ các thư viện công cộng, thư viện chuyên nghiệp, cơ sở đào tạo nghề Thông tin – Thư viện khu vực Bắc miền Trung, Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Các học viên được giới thiệu cách sử dụng các chỉ dẫn và hướng dẫn trong quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” (RDA) để ghi lại các thuộc tính của tài nguyên thông tin, của cá nhân, gia đình, dòng họ và cơ quan liên quan đến các tài nguyên thông tin, tính đa dạng của các quan hệ nảy sinh giữa những thực thể đó.

Quy tắc biên mục “Mô tả và truy cập tài nguyên” RDA với những ưu điểm nổi trội về tính khoa học, linh hoạt, thích ứng với môi trường số, nhằm đáp ứng sự thay đổi và phát triển của các nguồn tài nguyên thông tin. Sự ra đời của RDA đánh dấu sự thay đổi quan trọng, một bước tiến trong biên mục và đã chính thức áp dụng tại nhiều thư viện trên thế giới, được quan tâm nghiên cứu để triển khai áp dụng tại các thư viện ở Việt Nam.

Tin, ảnh: Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP