06/11/2015 - 06:55

Tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

TTH - Chiều 5/11, Sở Lao động TB&XH tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2015 cho các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được tập huấn công tác tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới; hướng dẫn phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn thực hiện công tác tuyên truyền; phương pháp, quy trình, công cụ điều tra, rà soát hộ nghèo; phân loại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chính xác, công khai dân chủ và tiến độ điều tra, rà soát.

Theo đó, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở các xã, thị trấn bắt đầu từ ngày 15/11 đến 25/12/2015. UBND các huyện có trách nhiệm tổng hợp kết quả công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo báo cáo về Sở LĐ-TB&XH trước ngày 31/12/2015.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP