Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

24/09/2021 - 21:22

Tập huấn trực tuyến hướng dẫn quy trình chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện

TTH.VN - Thực hiện Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh và Hướng dẫn liên ngành giữa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cùng Bưu điện tỉnh về quy trình thực hiện việc chi trả này, chiều 24/9, Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn trực tuyến qua Google Meet hướng dẫn cán bộ,công chức cấp xã và cấp huyện triển khai thực hiện đề án.

Hướng dẫn quy trình chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua bưu điện cho các cán bộ cấp xã, huyện tại điểm cầu văn phòng Sở LĐTB&XH

Tại điểm cầu Sở LĐTB&XH, đại diện Sở thông qua đề án và trình bày khái quát nội dung, trình tự các bước triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống bưu điện. Trên cơ sở đó, trình tự triển khai thực hiện gồm 4 bước. Bước 1: Phòng LĐTBXH chuyển danh sách chi trả và chuyển tạm ứng kinh phí cho Bưu điện huyện để chi trả trợ cấp hàng tháng (trước ngày 28 hàng tháng). Bước 2: Bưu điện huyện đối chiếu số liệu với UBND xã và triển khai chi trả tiền trợ cấp cho đối tượng NCC được hưởng theo quy trình chi trả. Bước 3: Bưu điện huyện chuyển hồ sơ thanh quyết toán kinh phí chi trả cho Phòng LĐTB&XH trước ngày 20 hàng tháng; báo cáo tổng hợp thù lao cung cấp dịch vụ công trong tháng. Bước 4: Bưu điện huyện và Phòng LĐTB&XH quyết toán kinh phí chi trả và thù lao cung cấp dịch vụ trước ngày 25 hàng tháng.

Để thực hiện 4 bước này, vai trò, nhiệm vụ của UBND cấp xã là hàng tháng rà soát đối tượng NCC đang quản lý trên địa bàn, báo cáo đối tượng tăng/giảm cho Phòng LĐTB&XH trước ngày 15 hàng tháng; phối hợp với nhân viên chi trả của Bưu điện đối chiếu, thống nhất số liệu trước khi chi trả; tiếp nhận kết quả chi trả hàng tháng của Bưu điện chuyển đến để cập nhật sổ sách quản lý đối tượng.

Ngoài ra, Phòng LĐTB&XH và Bưu điện cấp huyện thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với các nội dung: phạm vi triển khai dịch vụ; quy trình chuyển tiền và thanh quyết toán; quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên; xử lý trường hợp hưởng sai; các thỏa thuận khác có liên quan; việc ký kết, thực hiện hợp đồng và xử lý tranh chấp hợp đồng về chi trả trợ cấp ưu đãi NCC được thực hiện theo quy định của pháp luật...

Về hình thức chi trả là chi trả trực tiếp cho NCC được hưởng trợ cấp tại các điểm Bưu cục, điểm Bưu điện - Văn hóa xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh; chi trả theo địa chỉ (tại nhà đối tượng) cho các trường hợp đối tượng ốm đau, bệnh tật, già yếu không thể đi lại được (nếu có nhu cầu). Trường hợp đối tượng có nhu cầu chi trả trợ cấp qua thẻ ATM, nhân viên chi trả hướng dẫn đối tượng có đơn đề nghị ghi rõ các thông tin liên quan báo cáo Bưu điện huyện để tổng hợp gửi đến Phòng LĐTB&XH xem xét hướng dẫn...

Tin, ảnh: Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP