24/02/2016 - 16:52

BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP:

Tập huấn về công tác giới thiệu người ứng cử

TTH - Sáng 24/2, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo hướng dẫn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử  thực hiện theo các bước gồm: Họp ban lãnh đạo cơ quan dự kiến người giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc; trên cơ sở lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được giới thiệu ứng cử tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và Nghị quyết số 1134/2016/UBTVQH 13 ngày 18/1/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội… 

Tại hội nghị, Thường trực UBMTTQ tỉnh đã giải đáp nhiều lĩnh vực liên quan đến độ tuổi đại biểu không chuyên trách, cơ cấu đại biểu nữ, đại biểu trẻ… Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các huyện, thị xã, thành phố sớm triển khai công tác tập huấn các văn bản, hướng dẫn của trung ương, quán triệt cho Ủy ban MTTQ các cấp nắm chắc và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày, UBMTTQ VN thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị thông báo và hướng dẫn cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn về việc giới thiệu người ứng cử HĐND thị xã và các xã, phường; với sự tham dự của trên 100 đại biểu là lãnh đạo thị xã, các cơ quan, đơn vị kinh tế có người dự kiến hiệp thương lần thứ I.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến Nghị quyết 1134 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); Nghị quyết liên tịch số 1 của UBTVQH, Chính phủ và UBMTTQVN; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ VN thị xã Hương Trà, đồng thời hướng dẫn cho các tổ chức, đơn vị về việc viết hồ sơ ứng cử.

* Sáng 24/2, Ủy ban MTTQ thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, mặt trận cơ sở nắm chắc công tác hiệp thương, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu và tiến hành hội nghị hiệp thương dân chủ, đúng luật.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP