21/05/2015 - 18:41

Tập huấn về du lịch có trách nhiệm cho cán bộ các khu di sản

TTH - Ngày 21 và 22/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu tài trợ (Dự án EU) tổ chức khóa tập huấn với chủ đề “Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho cán bộ quản lý các khu di sản văn hóa”.

Tham gia lớp tập huấn gồm 30 cán bộ quản lý của các bảo tàng, nhà trưng bày, phòng văn hóa thông tin và cán bộ quản lý về du lịch trên địa bàn tỉnh.  

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP