17/10/2014 - 18:36

Tập huấn về hệ thống thông tin quản lý giáo dục

TTH.VN - Ngày 17/10, Phòng GD&ĐT huyện Phú Vang triển khai tập huấn về hệ thống thông tin quản lý giáo dục cho lãnh đạo nhà trường và giáo viên quản lý công nghệ thông tin của 82 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.

Với sự phát triển ngày càng cao của công nghệ thông tin, Bộ GD&ĐT đã triển khai phần mềm trên mạng trực tuyến từ Bộ đến các trường học trong toàn quốc từ mầm non đến đại học. Dữ liệu tải trên phần mềm là dữ liệu của chương trình quản lý thông tin giáo dục và đào tạo EMIS (hồ sơ trường).

Sau khi tiếp thu những nội dung tập huấn trực tuyến với Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Phú Vang đã triển khai đại trà cho lãnh đạo nhà trường và giáo viên quản lý công nghệ thông tin của 82 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.
Các thầy cô tham dự đã nghe tập huấn về: Tổng quan hệ thống thông tin quản lý giáo dục, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin quản lý giáo dục, lập báo cáo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo hàng năm...

Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP