Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/08/2016 - 14:09

Tập trung cho công tác thu ngân sách nhà nước

TTH - Đạt 50% kế hoạch năm, tăng 19,8% so cùng kỳ với tổng thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm là 2.815 tỷ đồng. Con số mới hơn cho thấy, trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đã ước đạt 3.244,4 tỷ đồng, bằng 57,6% và tăng 18% so với cùng kỳ.

Các con số đều cho thấy có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, trước những tác động của tình hình kinh tế thế giới, trong nước cũng như ảnh hưởng của sự cố môi trường biển từ cuối tháng 4/2016 đến nay, việc đảm bảo cho được kế hoạch đặt ra cho cả năm 2016 vẫn được xem là một nhiệm vụ phải phấn đấu nỗ lực. Trao đổi tại buổi thảo luận tổ ở Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 vào ngày 13/7 vừa qua, ông Phan Đình Công, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho hay, so với mục tiêu đề ra thì thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt thấp, trong đó thu nội địa rất vất vả và nguồn thu bấp bênh. Thu ngân sách từ các địa phương cũng đạt thấp. Riêng thu từ các doanh nghiệp FDI trong 6 tháng cũng chỉ đạt xấp xỉ 60%. Cũng theo ông Phan Đình Công, các doanh nghiệp mạnh ở Huế cũng không nhiều, một số doanh nghiệp lại đang trong thời kỳ khó khăn, lợi nhuận thấp hoặc mới chỉ hoạt động ½ công suất (chẳng hạn như ở lĩnh vực xi măng); các doanh nghiệp dệt may mới mạnh ở việc giải quyết lao động. Trên địa bàn chưa có những đầu tư mang tính đột phá để từ đó, tạo nguồn thu mạnh mẽ cho địa phương... Việc đảm bảo thu đủ và thu vượt cho ngân sách vì thế đã trở thành mối lo của người đứng đầu Cục Thuế tỉnh.

Nhằm đảm bảo điều hành nhiệm vụ thu chi và khả năng đảm bảo cân đối ngân sách 2016 theo dự toán đề ra, mới đây tại Chỉ thị số 18/CT-UBND, UBND tỉnh đã yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, bàn ngành, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016, trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được giao trên địa bàn tăng tối thiểu 14%-16% so với năm 2015. Để đạt được kế hoạch này, có nhiều nhiệm vụ đã được đặt ra với những yêu cầu cụ thể như Cục Thuế, Cục Hải quan phải phấn đấu số nợ thuế đến ngày cuối cùng của năm 2016 không quá 5%; Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban quản lý dự án, UBND các huyện tập trung đôn đốc việc đầu tư hoàn chỉnh các khu quy hoạch đấu giá đất để tăng thu quyền sử dụng đất. Các sở, ngành có liên quan khẩn trương tìm biện pháp và đối tác để sớm chuyển nhượng quyền sử dụng các khu đất có lợi thế kinh doanh; Sở Tài chính và các ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi trong phạm vi dự toán được giao, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển...

Nguyễn Lê An

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP