Kinh tế Xây dựng - Giao thông

14/02/2012 - 09:46

Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước năm 2012

TTH - Ngày 13/2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn Nhà nước năm 2012.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012; bám sát công trình, đôn đốc các đơn vị thi công, tư vấn đẩy nhanh tiến độ, tận dụng tối đa thời gian; phấn đấu đến 30/11/2012 hoàn thành cơ bản kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về tiến độ thi công, giải ngân khối lượng hoàn thành và chất lượng công trình. Đối với các dự án chuyển tiếp: Tiến hành triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ngay từ khi nhận được thông báo vốn.

 

Trường hợp các gói thầu chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để có thể khởi công trong trong quí I năm 2012. Đến 30/9/2012 hoàn thành 100% khối lượng dự kiến thi công trong năm 2012; giải ngân 90% kế hoạch vốn đã bố trí. Đối với các dự án khởi công mới năm 2012: Các dự án khởi công mới được bố trí vốn đều đã có quyết định đầu tư, các chủ đầu tư tiến hành ngay các bước tiếp theo để dự án có thể khởi công trong quí I năm 2012. Việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo có năng lực, trực tiếp triển khai thi công dự án. Đến 30-11-2012 phấn đấu hoàn thành cơ bản 100% khối lượng dự kiến thi công trong năm 2012; giải ngân 90% kế hoạch vốn đã bố trí...

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP