Kinh tế Xây dựng - Giao thông

12/07/2018 - 15:00

Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài

TTH.VN - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ Dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài hoàn thành trong Quý I năm 2019 để khởi công đầu tư xây dựng vào đầu Quý II năm 2019 theo thống nhất giữa lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tại buổi làm việc ngày 6/7.

Dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài hoàn thành trong Quý I năm 2019

Theo đó,UBND tỉnh đồng ý lập Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng theo phương thức đầu tư công với quy mô 76,5 ha.

Ngân sách tỉnh ứng trước để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; và ngân sách tỉnh được hoàn trả từ nguồn dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài theo khối lượng, giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực tế thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đồng ý lập Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang (bao gồm hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực này) để di chuyển chỗ ở, mồ mã phục vụ giải phóng mặt bằng mở rộng sân bay quốc tế Phú Bài.

UBND tỉnh giao UBND TX Hương Thủy làm chủ đầu tư dự án vừa nêu và các Dự án xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang theo phương thức dự án đầu tư công; phối hợp rà soát hiện trạng sử dụng đất, trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trình HĐND tỉnh xem xét thông qua…; khẩn trương rà soát, kiểm đếm hiện trạng dân cư, đất đai, tài sản tại khu đất có diện tích khoảng 76,5 ha để thực hiện dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài ở các hạng mục: nhà ga, sân đỗ và các công trình phụ trợ phục vụ cảng hàng không (Giai đoạn 1 và 2 theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam) để làm cơ sở đề xuất chủ trương đầu tư và trình phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư lập Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng; thực hiện hoàn thành trước ngày 5/8/2018

UBND cũng tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn UBND thị xã Hương Thủy thực hiện các thủ tục đầu tư công trong quá trình xây dựng dự án; tham mưu bổ sung danh mục dự án đầu tư công đối với dự án bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng sân bay Phú Bài và các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ mở rộng sân bay…

Tin, ảnh: L.Thọ

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP