Kinh tế Kinh tế

09/12/2017 - 21:19

Tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế

TTH.VN - Tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung HĐND tỉnh thảo luận ngày 9/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định, năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) 5 năm 2016- 2020, với mục tiêu tăng trưởng bền vững, UBND tỉnh sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao tiếp thu, giải trình một số nội dung về phát triển KT- XH

Thảo luận về kế hoạch phát triển KT- XH năm 2018, đa số đại biểu cho rằng, năm 2018 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm của kế hoạch phát triển KT- XH giai đoạn 2016 - 2021, vì vậy, cần phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu do HĐND tỉnh đề ra; trong đó, tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ để ngành du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nhiều hiến kế phát triển du lịch- dịch vụ

Thảo luận về phát triển KT- XH năm 2018, ông Lê Hữu Minh, quyền Giám đốc Sở Du lịch đóng góp nhiều ý kiến, trong đó vấn đề phát triển du lich, địch vụ được quan tâm hơn cả. Ông Minh cho biết, năm 2018, ngành Du lịch sẽ tập trung rà soát, tìm giải pháp đi sâu vào chất lượng đối với các sản phẩm du lịch đã và đang triển khai nhằm tăng sự tương tác, trải nghiệm cho khách du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách; đồng thời, củng cố mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, homestay ở các địa phương đang triển khai nhằm tăng sự hấp dẫn.

Ông Lê Hữu Minh phát biểu thảo luận tại HĐND tỉnh sáng 9/12

Ông Lê Hữu Minh đề nghị, trong tổ chức Festival Huế 2018, cần lồng ghép các hoạt động văn hóa, lễ hội như thả diều, múa lân để thu hút du khách; về lâu dài cần khẩn trương xây dựng Trung tâm ẩm thực và đầu tư bảo tàng ẩm thực Huế, phục hồi Thái Y viện…

Đồng quan điểm nêu trên, đại biểu Trần Đức Minh cho rằng, chủ trương của tỉnh là không đổi lấy môi trường để phát triển kinh tế. Nghĩa là không có công nghiệp nặng để bảo vệ môi trường, tập trung cho du lịch - dịch vụ, phát triển các doanh nghiệp thân thiện với môi trường. Tập trung cho các dự án du lịch, tăng cường quảng bá sản phẩm du lịch nhằm khẳng định vị thế du lịch Huế trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước. Đại biểu đề xuất UBND tỉnh vận động các doanh nghiệp tổ chức cuộc thi sáng kiến về các sản phẩm du lịch nhằm làm mới sản phẩm du lịch. 

Một số đại biểu cho rằng, cần phối hợp triển khai các dự án phát triển du lịch tại TP. Huế, trong đó quan tâm mở rộng không gian phố đi bộ, điện chiếu sáng Kỳ đài (Đại Nội); đẩy mạnh liên kết du lịch và đối mới phương thức quảng bá du lịch; nhất là cần đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để giới thiệu, quảng bá du lịch trên hệ thống mạng, kết nối thông minh nhằm hướng tới du lịch thông minh. Thường xuyên môi trường du lịch, tạo ấn tượng đẹp về du lịch Huế đối với khách du lịch trong, ngoài nước.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải chia sẻ, thời gian tới, sẽ phối hợp với ngành Du lịch tỉnh phân tích, đánh giá các lượng khách du lịch nước ngoài đến Huế để đưa ra các chính sách, chương trình phát triển cụ thể nhằm khai thác tối đa các thị trường du lịch tiềm năng. 

Căn cơ để phát triển bền vững

Chủ đề năm 2018 là phát triển du lịch- dich vụ, nên việc đa dạng hóa các loại hình du lich được tỉnh quan tâmẢnh: Thượng Hiển 

Đối với đầu tư phát triển, các đại biểu cho rằng, bên cạnh tăng cường quan tâm, tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, nhất là đối với các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyền thông, giới thiệu tiềm năng lợi thế của tỉnh và hỗ trợ thúc đẩy thị trường các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh như: bia, dệt may, nông sản...

Về các dự án đầu tư, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Thiên Định cho biết, hiện toàn tỉnh có 46 dự án sử dụng nguồn ngân sách; trong đó có 9 dự án đã triển khai và hoàn thành trong năm 2018; chuyển tiếp và hoàn thành sau năm 2018 có 16 dự án, năm 2018 sẽ khỏi công 11 dự án. Dự án ngoài ngân sách có 55 dự án, trong năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh để hỗ trợ cho các dự án triển khai thực hiện đúng tiến độ theo cam kết đầu tư.

Một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ chương trình phát triển tài sản trí tuệ vừa được HĐND tỉnh thông qua nhằm phát huy, hỗ trợ và xây dựng các sản phẩm, đặc sản của Huế, nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, đặc sản địa phương gắn với quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu bền vững để sản xuất hàng hóa để người dân yên tâm phát triển thị trường.

Về phát triển nông nghiệp, ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, cần xem xét, ưu tiên bố trí nguồn lực thích đáng để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng và phát triển bền vững cho những năm còn lại của giai đoạn 2016-2020. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, nông nghiệp hữu cơ; tạo điều kiện hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VIETGAP gắn với hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên trong nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường công tác quảng bá, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các mặt hàng nông sản.

Quan trọng vẫn là nguồn lực

Tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất các dự án đầu tư trên địa bàn

Tiếp thu ý kiến và giải trình các nội dung HĐND tỉnh thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao khẳng định, năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) 5 năm 2016- 2020, với mục tiêu tăng trưởng bền vững, UBND tỉnh sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Cao, trong năm 2018, UBND tỉnh tập trung huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Theo đó, triển khai điều chỉnh cơ chế, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện huy động các nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, các dự án có khả năng triển khai trong năm 2018.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình, kết quả sử dụng đất các dự án đầu tư trên địa bàn. Kiên quyết thu hồi dự án đối với trường hợp nhà đầu tư thiếu tích cực trong đầu tư và thực hiện nghĩa vụ dự án theo cam kết, đặc biệt là các dự án chậm tiến độ gây bức xúc dư luận xã hội. Đồng thời, hỗ trợ triển khai một số dự án theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) đã được thông qua, trước mắt sẽ thực hiện thí điểm các dự án BT về hạ tầng giao thông, đây là những dự án phát triển cơ sở  hạ tầng giao thông chiến lược, có tác động lớn đến phát triển KT- XH của tỉnh.

Đồng thời, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách. Trong đó chú trọng công tác hỗ trợ khởi nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Bài, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP