Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/07/2013 - 05:32

Tập trung khắc phục những khuyết điểm hạn chế

TTH - Dân chủ, cởi mở, thẳng thắn và đánh giá đúng sự thật, nêu rõ những ưu điểm, hạn chế... là tinh thần kiểm điểm của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, công tác lãnh chỉ đạo hoạt động của ngành bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; trong đó tập trung khắc phục 3 nội dung chính: công tác quản lý, khai thác rừng trồng; tổ chức cán bộ và quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Giám đốc.

Các lực lượng liên ngành họp bàn phương án quản lý, bảo vệ rừng ở A Lưới, sau Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI

Khắc phục sai phạm trong quản lý, khai thác rừng trồng

Đồng chí Hồ Đăng Vang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận xét, bản tự kiểm điểm của các cá nhân, tập thể đều chuẩn bị một cách kỹ lưỡng; các giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm được nêu một cách cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc tiếp thu ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể thể hiện tinh thần cầu thị rất cao.

Qua công tác kiểm điểm cho thấy, tình trạng lấn chiếm và diện tích rừng bị giảm ở các ban quản lý là có thật. Nguyên nhân là do công tác quản lý lỏng lẻo, thiếu sự phối hợp trong xử lý dẫn đến tình trạng lấn chiếm tái diễn và kéo dài. Việc khai thác rừng trồng thời gian qua nhằm thu hoạch gỗ trên đất để giao cho các địa phương và giải phóng mặt bằng phục vụ công trình thủy điện, là nguyên nhân gây dư luận không tốt trong việc khai thác rừng... Khuyết điểm của Sở là trong quá trình phê duyệt, điều chỉnh dự toán ở các thời điểm giá thị trường biến động, nhưng không có văn bản trình và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Khắc phục những khuyết điểm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc sở đã chỉ đạo các ban quản lý rừng khẩn trưởng kiểm tra, kiểm kê, đánh giá lại diện tích, chất lượng rừng để xây dựng phương án quản lý, bảo vệ nhằm ngăn chặn tình trạng lấn chiếm. Các trường hợp mới phát hiện, tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng và các địa phương xử lý, không để kéo dài. Đến nay, tình trạng lấn chiếm rừng ở các ban quản lý cơ bản khắc phục, ngăn chặn không để tái diễn. Về khuyết điểm trong khai thác và điều chỉnh giá rừng trồng, sở có văn bản báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giao việc phê duyệt dự toán cho Sở Tài chính xử lý. UBND tỉnh cũng đã giao cho Sở Tài chính phê duyệt dự toán khai thác rừng trồng. Theo đó, nộp vào ngân sách Nhà nước các khoản tiền Thanh tra tỉnh thu hồi do sai phạm trong quản lý, dự toán; đồng thời tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; trong đó, hai đồng chí bị kỷ luật mức cảnh cáo và một đồng chí kỷ luật với hình thức khiển trách.

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ và quy chế làm việc

Công tác quy hoạch cán bộ những năm trước đây chưa thực hiện đúng quy trình; chỉ quy hoạch cán bộ lãnh đạo sở, chưa quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc. Việc điều động, luân chuyển chưa dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, chưa có sự thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc. Có trường hợp chưa thực hiện đúng theo quy chế làm việc của đảng ủy, một số trường hợp luân chuyển chỉ đáp ứng yêu cầu các phòng, ban... Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc thiếu quan tâm việc bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện quy chế phù hợp, phân công nhiệm vụ có lúc chưa rõ ràng, chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Giám đốc. Trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, tính cộng đồng trách nhiệm chưa cao; trong chỉ đạo thực hiện một số công việc vẫn còn chồng chéo, thiếu khoa học.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập trung rà soát, đánh giá tình hình bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ nhằm bố trí lại một cách hợp lý. Theo đó, đã tập trung thực hiện lại công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng quy chế, quy trình hợp lý trong việc thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ. Một số cán bộ điều chuyển, bố trí chưa hợp lý cũng được tổ chức lại theo quy hoạch, đảm bảo đúng chức năng, chuyên môn đào tạo. Khắc phục những khuyết điểm, hạn chế thời gian qua, toàn đảng bộ đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ cơ quan. Đẩy mạnh việc đổi mới cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ, tác phong làm việc của mỗi cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, tham mưu giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, tổ chức quán triệt các chuyên đề gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn ngành tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2013 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP