12/01/2016 - 20:49

Tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết “Năm doanh nghiệp 2016”

TTH.VN - Sáng 12/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa III) để bàn và thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Hội nghị đã thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2016 của Đảng ủy Khối; Nghị quyết về nhiệm vụ QP – AN năm 2016; kết quả đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên năm 2015; kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về chủ đề “Năm doanh nghiệp 2016”.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề ra 2 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Theo đó, tăng cường hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, phát huy vai trò cầu nối, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể tại doanh nghiệp.

TÂM ANH
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP