14/11/2014 - 05:41

Tập trung phát triển chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao nhấn mạnh nội dung trên tại buổi làm việc với Lãnh đạo huyện A Lưới về tình hình kinh tế - xã hội năm 2014, định hướng nhiệm vụ năm 2015 và công tác đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 sáng 13-11.

Năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của A Lưới tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 13,7%; có 15/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 587,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với năm 2013 và giảm xuống còn 11,64%... Công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm, thực hiện hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Năm 2015, huyện A Lưới đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất 12%; thu nhập bình quân đầu người 18 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%…

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 của huyện A Lưới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chỉ đạo, cần tập trung phát triển chăn nuôi và trồng cây lâm nghiệp; trong đó cần có chính sách và khuyến khích phát triển trang trại, thay đổi tập quán chăn nuôi; nghiên cứu trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu như trồng cây mây dưới tán rừng và trồng cây thuốc làm dược liệu. Tập trung rà soát chuyển đổi đất rừng để giao đất cho người dân sản xuất; việc quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng và quy hoạch sản xuất nên theo vùng để đảm bảo hiệu quả trong đầu tư. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, cần quan tâm giải quyết việc làm cho sinh viên đã tốt nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và giao lưu nhân dân với các địa phương chung đường biên giới nước bạn Lào...

Văn Hướng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP