28/05/2015 - 18:02

Tập trung phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa

TTH - Ngày 28/5, Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế tập trung lãnh, chỉ đạo nhiệm vụ kinh doanh thông qua Hội đồng thành viên, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong mọi hoạt động cũng như tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu lưu ý Đảng bộ, Ban Giám đốc, đảng viên cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, định hướng phát triển sau cổ phần hóa; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, chăm lo phát triển đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chủ chốt, đảng viên; tiếp tục quan tâm sâu sát, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, tồn tại, nhất là sau khi chuyển đổi sang mô hình mới...

Minh Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP