16/01/2012 - 13:59

Tập trung quyết liệt cho “Năm Đô thị 2012” để tạo đột phá trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương

TTH -


Năm 2012 là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015 và cũng là năm toàn tỉnh phấn đấu tạo sức bật mạnh mẽ, tạo tiền đề vững chắc đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trước thềm Xuân mới Nhâm Thìn, ông Nguyễn Ngọc Thiện-Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Thừa Thiên Huế về những mục tiêu, giải pháp có tính đột phá trong năm 2012.

Thưa ông, để tiến tới mục tiêu “đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”, trong năm Nhâm Thìn này, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào?

Năm 2012 vẫn được xác định là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nước ta nói chung và với Thừa Thiên Huế nói riêng. Do đó, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2012, Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ sáu (khoá XIV) đề ra mục tiêu: “Năm 2012 là “Năm đô thị”. Tập trung tối đa các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị Huế và các đô thị vệ tinh. Duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý với yêu cầu chất lượng cao; bảo đảm các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phát triển mạnh các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ xứng tầm là trung tâm của cả nước; tạo bước đột phá trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.
Thực hiện mục tiêu có tính đột phá này, Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ sáu quyết nghị, năm 2012 cần phấn đấu thực hiện thắng lợi 13 chỉ tiêu chủ yếu. Đồng thời, quyết nghị bên cạnh đẩy mạnh thực hiện 8 chương trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra, cần tập trung chỉ đạo quyết liệt 4 chương trình trọng điểm: Chương trình nâng cấp và phát triển đô thị, trọng tâm là TP Huế, đô thị Thuận An, Hương Thủy, Hương Trà, thị trấn Sịa, cửa ngõ phía Bắc (thị trấn Phong Điền); Chương trình phát triển du lịch; Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực; Chương trình xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2012, vấn đề quan trọng là, cần tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là: Tập trung hoàn thành các quy hoạch trọng điểm; huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông, tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị Huế và các đô thị vệ tinh. Khai thác tốt hơn các tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh của vùng đất văn hoá, di sản để phát triển mạnh ngành du lịch, dịch vụ. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường. Phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường các biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội. Gắn chặt phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tăng cường QP-AN, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả bộ máy quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực lãnh đạo của cấp ủy và từng cấp ủy viên.
 

Bí thư Trinh ủy Nguyễn Ngọc Thiện thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo dịp Tết

Trong nhiều hội nghị quan trọng gần đây, ông đã nhấn mạnh, năm 2012 đối với tỉnh có nhiều điều kiện thuận lợi về nguồn lực đầu tư, song căn cốt hơn cả là phải quyết liệt trong khâu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện mới đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Xin ông cho biết cụ thể như thế nào?
Năm 2012 là “Năm đô thị”. Chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi để đột phá mạnh mẽ kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong năm này, nhằm tạo chuyển biến căn bản diện mạo đô thị Huế và các đô thị vệ tinh. Vấn đề quan trọng còn lại là khâu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.
Thực tiễn đã chứng minh, gắn bó mật thiết với nhân dân, với đời sống cơ sở là cội nguồn sức mạnh. Cán bộ là vấn đề có ý nghĩa then chốt. Do đó, cán bộ mọi cấp, mọi ngành, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương phải tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả “ba trụ cột” chủ yếu. Thứ nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu. Thứ ba, tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể chính trị và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò làm chủ của nhân dân.
Với những vấn đề cấp bách đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên các cấp phải đổi mới phong cách, lề lối làm việc; tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, gắn với đề cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trước hết là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý; chống tư tưởng khép kín, ỷ lại và cục bộ; xây dựng tính thống nhất, đồng bộ, quyết đoán, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính một cách triệt để, kiên quyết xử lý và thay thế những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho nhà đầu tư và nhân dân; đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đẩy mạnh hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và đồng sức, đồng lòng toàn xã hội nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Những năm sắp tới sẽ mở ra bước ngoặt quan trọng chuyển cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là nhiệm vụ lớn đòi hỏi quyết tâm và nỗ lực cao độ của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh. Với vai trò là người lãnh đạo cao nhất tỉnh, ông có thông điệp nào đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhân dịp đầu năm mới này?
 

Mặc dầu năm 2011 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn tỉnh vẫn tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện, với 12/14 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,1%, tuy không đạt kế hoạch đề ra, nhưng là mức tăng khá cao so với các tỉnh, thành và mức bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách Nhà nước đạt 3.523 tỷ đồng, tăng 9,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.300 USD. Văn hoá-xã hội có bước tiến bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định. Đoàn kết trong Đảng được tăng cường, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, sau 3 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt và đạt được một số kết quả quan trọng. Những thành quả phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2011 của tỉnh là tiền đề, nền tảng quan trọng để tạo đà, tạo thế tăng tốc trong những năm tiếp theo.

Những năm trước mắt đều có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Kết luận 48 của Bộ Chính trị. Đặc biệt, năm 2011, 2012 - Năm đô thị, là hai năm bản lề, then chốt, có tính quyết định đối với tiến trình xây dựng cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Mỗi cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần xem mục tiêu “đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài, luôn có ý thức chủ động, sáng tạo và phấn đấu triển khai kế hoạch thường xuyên và hiệu quả. Mọi sự chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả đều gây ra sự cản trở và ảnh hưởng đến quá trình và mục tiêu đó. Mỗi một cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể, mỗi một cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết thi đua yêu nước, tạo sức bật mới cao hơn, hành động quyết liệt hơn, năng động hơn, hiệu quả hơn, nói đi đôi với làm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011-2015. Trước mắt, thực hiện thắng lợi “Năm đô thị - 2012”, tạo bước đột phá với thay đổi căn bản về diện mạo và sức cảm nhận đô thị trên toàn tỉnh, nhất là đô thị Huế, các đô thị vệ tinh dọc Quốc lộ 1A, tạo tiền đề cho tiến trình xây dựng cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Xin trân trọng cảm ơn ông!
 

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP