Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/09/2020 - 08:09

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

TTH - “Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; góp phần cùng với cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị chính bằng các chương trình hành động cụ thể”. Đó là những kỳ vọng của UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt Đảng bộ Khối) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối

Xung quanh vấn đề này, Thừa Thiên Huế Cuối tuần có cuộc trao đổi với UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối - ông Nguyễn Quang Tuấn.

Ông Nguyễn Quang Tuấn khẳng định: Ngoài lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các tổ chức cơ sở ((TCCS) Đảng trong toàn Đảng bộ Khối kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 về học tập và làm theo Bác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đảng viên; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vấn đề tồn tại, khó khăn nhất mà Đảng bộ Khối gặp phải hiện nay là gì, thưa ông?

Đó là, vai trò của một số cấp ủy Đảng chưa được phát huy đúng mức; năng lực lãnh đạo của một số TCCS Đảng chưa xứng tầm; một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm trong công tác xây dựng Đảng.

Đánh giá của ông về sự tiên phong, gương mẫu, những đóng góp của cán bộ, đảng viên hiện nay?

Hầu hết cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là nhân tố quan trọng góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng.

Cán bộ, công chức, người lao động của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo

Vấn đề quan tâm của Đảng bộ Khối là chưa có nhiều đảng viên thật sự tiên phong hơn nữa, gương mẫu, dám thể hiện, dám khẳng định mình. Vẫn còn tình trạng không ít cán bộ, đảng viên còn bàng quan với nhiệm vụ chung. Có đảng viên làm việc còn nguyên tắc máy móc, ảnh hưởng, cản trở đến sự phát triển chung.

Giải pháp khắc phục những tồn tại, khó khăn này là gì, thưa ông?

Cần tiếp tục phát huy trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới; của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với cán bộ, đảng viên.

Sự đoàn kết chính là sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn?

Đây là nhiệm vụ hàng đầu, vừa cấp bách, vừa lâu dài của công tác xây dựng Đảng. Đoàn kết chính là nhân tố quan trọng nhất. Đoàn kết là một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, cho nên đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc của Đảng là sức mạnh để vượt qua khó khăn, thách thức.

Tại các TCCS Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, có hay không cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống?

Số này chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Một mặt, tư tưởng và nhận thức về mục tiêu, lý tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt; mặt khác, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cấp ủy có mặt chưa tốt.

Chúng ta cần phải có những giải pháp, cách làm gì để khắc phục vấn đề này?

Kiên quyết, kiên trì tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo việc học và làm theo Bác một cách thường xuyên, liên tục, có chiều sâu; xem đó là nhiệm vụ trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ, trong đánh giá chất lượng đảng viên. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Có ý kiến cho rằng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, ông nghĩ sao về vấn đề này?

Đúng vậy, sinh hoạt chi bộ ngày càng được đổi mới là đồng nghĩa với việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên. Nhìn chung, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng nề nếp; sinh hoạt chi bộ chuyên đề bước đầu được quan tâm. Tuy nhiên, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ còn những hạn chế nhất định.

Riêng vai trò lãnh, chỉ đạo công tác chuyên môn ở các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối hiện nay như thế nào?

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn ở các chi, đảng bộ cơ sở tiến hành theo quy định của Ban Bí thư đối với từng loại hình TCCS Đảng. Đối với tổ chức Đảng cơ quan hành chính Nhà nước theo Quy định 98, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quy định 97, đối với doanh nghiệp theo Quy định 287... Nhưng dù theo quy định nào thì vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng phải là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động.

Ông có thể nói rõ hơn về việc đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và Đảng bộ Khối trong thời gian tới?

Căn cứ tình hình thực tiễn, các cấp ủy Đảng cần thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo. Trong đó, tập trung cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của cấp trên phù hợp tình hình, nhiệm vụ của mỗi TCCS Đảng; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình... kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Điều quan trọng là thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc của cấp ủy.

Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít thách thức. Trách nhiệm của toàn Đảng bộ Khối trong thực hiện nghị quyết này thời gian tới như thế nào, thưa ông?

Phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, đột phá trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp ủy Đảng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Trung ương trên địa bàn. Trước mắt, tập trung tham mưu triển khai các đề án, chương trình, dự án thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, góp phần cùng với cả tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Vậy đâu là khâu then chốt trong thực hiện Nghị quyết 54?

Nếu công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thì công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Vì vậy, các cấp ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị.

Xin cảm ơn ông!

ANH PHONG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP