Kinh tế Xây dựng - Giao thông

28/07/2020 - 14:47

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể

TTH.VN - Có chế tài đối với những dự án giải ngân chậm, tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể... Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khi bàn về nhiệm vụ điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại hội nghị giao ban ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 sáng ngày 28/7.

Hội nghị được trực tuyến với 66 điểm cầu tham gia, trong đó có 63 điểm cầu địa phương. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Nhiều vướng mắt trong thực hiện đầu tư công

Bên cạnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ, hội nghị tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, những khó khăn vướng mắt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công được Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ và đề xuất nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Thi công tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn

Theo đó, năm 2020, vốn đầu tư công của tỉnh được giao từ đầu năm là 2.564 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã giải ngân được 923 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 36% kế hoạch. Trong tháng 6/2020, Chính phủ đã bổ sung cho tỉnh hơn 915 tỷ đồng để triển khai thực hiện dự án Di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế, dự án Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc và dự án Phục hồi, tôn tạo khu lưu niệm đồng chí Tố Hữu nên tính lũy kế thêm nguồn vốn này thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ 21%.

Ngoài ra, để thực hiện dự án Di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế, tỉnh đã vay từ các nguồn vốn khác 500 tỷ đồng để giải ngân công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư khi chưa được bổ sung nguồn vốn. Và chuyển nguồn vốn kéo dài sang năm 2020 là 182 tỷ, nâng tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh lên 4.161 tỷ đồng, đến nay, lũy kế giải ngân tất cả các nguồn vốn đạt 35,7% (trong đó giải ngân vốn ODA và các vốn vay ưu đãi đạt 12,7%).

Giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất là các dự án ODA. Nguyên nhân chủ yếu do phải chờ Bộ chủ quản hướng dẫn các định mức và rà soát dự án tổng; có dự án phải chờ phê chuẩn Hiệp định vay nên chưa có cơ sở triển khai hoạt động; quy trình rút vốn, thanh toán vốn nước ngoài phải qua nhiều cơ quan kiểm soát, mỗi dự án sẽ phải theo một quy định riêng. Do đó, chủ đầu tư còn lúng túng, mất nhiều thời gian trong triển khai các thủ tục.

Các dự án đầu tư công đều chịu tác động của dịch COVID-19 dẫn đến thiếu hụt ngân sách, nhân công. Vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án…

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định, những tháng tiếp theo, tỉnh tập trung ưu tiên giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi để triển khai thực hiện các dự án đã cam kết. Trong đó, ưu tiên giải ngân vốn đầu tư công thực hiện dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế và di dời đất quốc phòng; triển khai các dự án lớn của Trung ương trên địa bàn.

Thực hiện điều chuyển vốn các DA đến ngày 15/7/2020 chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu; DA đã lựa chọn nhà thầu nhưng khối lượng thi công thấp (khối lượng dưới 10%), khó đẩy nhanh tiến độ thi công; dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng không khả thi về tiến độ. Ưu tiên bố trí vốn điều chuyển cho các dự án cấp bách cần vốn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, có khả năng giải ngân nhanh và thanh toán khối lượng nợ xây dựng cơ bản. Thường xuyên thực hiện việc điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo giải ngân hết kế hoạch được giao.

Thi công khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn

Cùng với đó, phân công từng cán bộ lãnh đạo từ tỉnh đến các sở ngành, địa phương theo dõi từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Kết quả giải ngân của từng dự án sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, người đứng đầu tổ chức và các cá nhân được phân công theo dõi.

Tại hội nghị, các nội dung trọng tâm liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công; công tác lập quy hoạch cấp quốc gia, vùng, địa phương; công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2021 và trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; công tác thu hút FDI... cũng được các đại biểu tham gia thảo luận.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh: 6 đầu năm, tăng trưởng kinh tế không cao tuy nhiên cũng rất đang ghi nhận nhất là trong tình hình khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhằm thực hiện được mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020, tạo đà cho năm 2021 và các năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các thành viên của Bộ sớm hoàn thiện thể chế và phổ biến các quy định mới; rà soát các thủ tục hành chính nhằm giải quyết các vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện trên từng địa bàn cụ thể. Trên cơ sở bám sát thực tế, hoàn thiện các văn bản luật để sớm có hướng dẫn thực hiện, phổ biến rộng rãi cho các các cơ quan, bộ ngành, địa phương, sở ngành liên quan sớm đưa những văn bản này đi vào đời sống.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoan nghênh các địa phương đã và đang có quyết tâm cao trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Việc cần làm lúc này là tập trung tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể, chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nhanh tiến độ dự án và nhanh chóng tiến hành thanh quyết toán đảm bảo tiến độ giải ngân. Các bộ ngành, địa phương phải có chế tài xử lý đối với các dự án chậm tiến độ… đồng thời sớm xây dựng kế hoạch đầu tư công từ vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 một cách đồng bộ, thống nhất, rút kinh nghiệm từ kế hoạch giai đoạn trước để thực hiện đạt yêu cầu và hiệu quả cao nhất trong những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP