Kinh tế Khoa học - công nghệ

03/06/2021 - 17:31

Tập trung triển khai hiệu quả đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học

TTH.VN - Chiều 3/6, ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì hội nghị trực tuyến hoàn thiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 triển khai Đề án phát triển Viện Công nghệ Sinh học (CNSH), Đại học (ĐH) Huế theo Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu ĐH Huế, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Hội nghị ở điểm cầu Đại học Huế

Hiện nay, Viện CNSH, ĐH Huế đã và đang chủ trì/đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp. Giai đoạn từ năm 2018 - 2020, cán bộ Viện đã công bố 41 bài báo quốc tế và 58 bài báo/sách ở các tạp chí, hội thảo cùng 3 sáng chế và 1 giải pháp hữu ích, 1 nhãn hiệu hàng hóa…

Ngoài kết quả đạt được, Viện vẫn còn một số hạn chế và khó khăn liên quan nguồn nhân lực, cơ sở vật chất. Viện CNSH đề xuất các Bộ, ngành, đơn vị có liên quan đánh giá hiện trạng và xây dựng giải pháp bố trí nguồn vốn ngân sách hỗ trợ chi thường xuyên, chi duy trì ổn định nguồn nhân lực Viện CNSH, ĐH Huế đảm bảo hoạt động hiệu quả trong quá trình xây dựng và phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thu hút và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng mục tiêu phát triển Viện CNSH, ĐH Huế thành một trung tâm CNSH quốc gia tại miền Trung…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc khẳng định cần có những giải pháp tốt hơn, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, đề án phát triển Viện CNSH. Sau hội nghị sơ kết giai đoạn 3 năm qua, cùng những đánh giá, góp ý từ các đơn vị liên quan, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện kế hoạch chi tiết giai đoạn 2021 – 2025 để từ đó triển khai tốt Quyết định 523/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP