Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

11/03/2021 - 14:29

Tập trung tuyên truyền sâu, rộng về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp

TTH.VN - Sáng 11/3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3/2021 bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Chí Quang chủ trì tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phan Xuân Thủy chủ trì tại điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương. TUV, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Nguyễn Chí Quang chủ trì tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin chuyên đề: “Công tác phòng, chống dịch COVID - 19 và triển khai chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 21/NQ/CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID - 19”; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin chuyên đề: “Chuyển đổi số Quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”.  

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới trước đông đảo đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy và cơ sở, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Khánh Hùng khẳng định, nhiệm vụ của đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian tới là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong đó, nhấn mạnh đến những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; làm rõ những khái niệm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 2 tháng năm 2021 của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng gắn với Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19; về thông tin đối ngoại và những ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP