Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

07/07/2015 - 16:32

Tập trung vào 3 khâu đột phá

TTH - Hôm nay (7/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) chính thức khai mạc. Trao đổi về những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thời gian tới, Đại tá Lê Ngọc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh:

Đảng ủy Quân sự tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của các cấp ủy Đảng; nhất là nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, của Quân khu, Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP). Tham mưu xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bảo đảm công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh thật sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
 Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự tỉnh sẽ có những giải pháp chủ yếu gì - thưa Đại tá?
Thứ nhất, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình, tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng; tiếp tục xây dựng tiềm lực, thế và lực của khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Thứ hai, lãnh đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thứ ba, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng LLVT tỉnh thực sự vững mạnh về chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng.
Từ các nhóm giải pháp trên, Đảng ủy tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tập trung làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền định hướng tư tưởng, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với nhiệm vụ QS-QP và LLVT. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp tốt với các lực lượng nắm chắc và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình địa phương. Thường xuyên chuẩn bị tốt lực lượng phương tiện và xây dựng, luyện tập tốt các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... phấn đấu bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trong tất cả các nhiệm vụ.
Vậy Đại tá có thể cho biết giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra?
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định 3 khâu đột phá chính, đó là nâng cao chất lượng trình độ tham mưu trong chỉ đạo, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật, cải cách hành chính, bảo đảm an toàn mọi mặt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy Đảng các cấp và phẩm chất, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Để thực hiện thắng lợi khâu đột phá, Đảng ủy chú trọng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm như: Tham mưu xây dựng cơ sở hạ tầng nền kinh tế - xã hội gắn với củng cố thế trận quốc phòng, bảo đảm tính liên hoàn vững chắc. Tiếp tục tham mưu đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu, có 85% trở lên đạt vững mạnh toàn diện. Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả NQ TW4 (khoá XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.
Xin cám ơn Đại tá.

Bá Trí (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP