Kinh tế Khoa học - công nghệ

27/09/2012 - 05:40

Tất cả vì mục tiêu tiết kiệm điện

TTH - Qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện kế hoạch số 32 của UBND tỉnh về việc kiểm tra giá bán điện, tiết kiệm điện, an toàn điện và cung ứng điện năm 2012, đoàn kiểm tra liên ngành đã giúp các cơ quan, DN và hộ dân nắm bắt được các văn bản quy phạm pháp luật và góp phần thực hiện mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả (SDNLTK & HQ).

Vì mục tiêu tiết kiệm điện

Với mục đích phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong cung ứng điện, giá bán điện, tiết kiệm điện và an toàn điện; đồng thời, phát hiện những thiếu sót trong cơ chế quản lý…, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giá bán điện và việc thực hiện tiết kiệm điện (TKĐ) năm 2012. Công tác kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quá trình cung ứng và sử dụng điện năng đạt hiệu quả cao nhất.
 
 
 Cán bộ Trung tâm tư vấn công nghiệp và TKNL đang kiểm tra và hướng dẫn các DN thực hiện kiểm toán năng lượng để tìm giải pháp TKĐ
 
Qua kiểm tra về việc SDNLTK & HQ đối với 13 cơ quan, đơn vị như Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND huyện A Lưới, Công ty CP Sợi Phú Bài, Bệnh viện Trung ương Huế…, đa số các đơn vị có ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiều DN đưa ra các giải pháp đầu tư và không đầu tư; kiện toàn tổ chức về tiết kiệm năng lượng (TKNL) tại từng đơn vị như thành lập Ban TKNL, cử cán bộ kỹ thuật tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ Người quản lý năng lượng… Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị đã đầu tư máy móc, thiết bị và các giải pháp cải tiến công nghệ nhằm giảm tổn thất điện năng như lắp biến tần, lắp đặt bộ lọc sóng hài bậc cao, thay thế thiết bị tiêu thụ điện năng thấp và thường xuyên duy tu bảo dưỡng thiết bị.
 
Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công thương, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết: “Qua đợt kiểm tra này, các cơ quan công sở sử dụng nguồn vốn ngân sách đã ý thức được công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả có mục tiêu, chống lãng phí; đồng thời từng bước xây dựng ý thức tự giác của cán bộ, công nhân viên trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý… Đối với các DN, công tác kiểm tra giúp DN nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện đúng quy định về SDNLTK & HQ; xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại đơn vị, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ để có giải pháp đầu tư công nghệ TKĐ”. 
 
Đối với công tác kiểm tra về giá bán điện, an toàn điện và cung ứng điện năm 2012 tại các đơn vị như Công ty CP Điện Phú Lộc và A Lưới, Trung tâm phục vụ sinh viên- Đại học Huế và các hộ kinh doanh nhà trọ trên địa bàn TP Huế, đa số đều thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước, trong đó các đơn vị đã niêm yết công khai và áp giá cho các đối tượng, các mục đích sử dụng điện đúng với quy định của Bộ Công thương.
 
 
Chủ động trong TKĐ
 
Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chưa tiến hành kiểm toán năng lượng theo quy định tại Điều 35- Luật SDNLTK & HQ, chưa xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm và 5 năm gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, chưa thành lập bộ phận giúp việc hoặc chỉ định người quản lý năng lượng và báo cáo định kỳ theo quy định.
 
Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị đến các cơ quan, DN và hộ dân một số nội dung quan trọng nhằm mục tiêu góp phần TKĐ, đó là cần xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm và 5 năm gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, thực hiện kiểm toán năng lượng để tìm ra các giải pháp TKNL hiệu quả, quán triệt tinh thần sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức trong đơn vị… Đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp cần xây dựng kế hoạch về SDNLTK & HQ, trong đó nên xác định mục tiêu, biện pháp, định mức; phổ biến các quy chế sử dụng năng lượng, sử dụng các thiết bị điện; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá và áp dụng hình thức khen thưởng, kỷ luật trong việc SDNLTK & HQ.
 
Vì mục tiêu SDNLTK & HQ, bên cạnh công tác kiểm tra thường xuyên của các ban ngành chức năng, các cơ quan, DN và hộ dân nên chủ động thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước đối với công tác TKĐ, đồng thời xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Mặt khác, các DN nên thực hiện công tác kiểm toán năng lượng để tìm ra các giải pháp TKNL cụ thể để có hướng đầu tư và thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu bằng các thiết bị TKĐ vì mục tiêu ích nước, lợi nhà.              

Bài, ảnh: Khánh Thư

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP