Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

28/02/2014 - 13:46

Thả 2,5 vạn tôm giống tại đầm Cầu Hai

TTH.VN - Nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản trên đầm Cầu Hai, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh phối hợp với huyện Phú Lộc thả hơn 2,5 vạn tôm giống tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khe Đập Làng, xã Lộc Bình (Phú Lộc).

Số tôm giống trên là loại tôm sú, được Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản lựa chọn từ những con tôm giống khỏe mạnh, đảm bảo yêu cầu không bị dịch bệnh.


Thả tôm giống xuống khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khe Đập Làng, xã Lộc Bình.

Hoạt động thả tôm giống ngoài việc góp phần bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản còn là dịp để tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích khai thác, nuôi trồng thủy sản bền vững. Đi kèm với đó là tuyên truyền, không sử dụng các loại ngư cụ đánh bắt mang tính hủy diệt, như: xung điện, các loại lừ, sáo có mắc lưới không đảm bảo theo quy định… nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái của vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai. 

Công Tuyển

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP