Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

21/12/2018 - 14:07

Thà ít mà tinh…

TTH - Nói về vai trò của đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt.

Sàng lọc, rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên động cơ mục đích không trong sáng, vào Đảng không phải để chiến đấu hy sinh, mà để được đề bạt, lên lương, thăng quan tiến chức… là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại buổi họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng mới đây cho ý kiến về việc ban hành chỉ thị “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”.

Nói về vai trò của đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nhìn lại công tác kết nạp đảng viên mới từ cơ sở, chúng ta có thể thấy đa phần các tổ chức cơ sở đảng đều thực hiện nghiêm túc điều lệ, các quy định của Đảng. Để được đứng vào hàng ngũ của Đảng các quần chúng phải có quá trình phấn đấu tốt, được các tổ chức đoàn thể ghi nhận, giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Khi đã được kết nạp, đảng viên phải qua 1 năm dự bị mới được xét chuyển chính thức. Khi trở thành đảng viên chính thức, hàng tháng các đảng viên thực hiện chế độ sinh hoạt tại chi bộ, chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ và cuối năm đều kiểm điểm đánh giá, xếp loại. 

Quy trình chặt chẽ là vậy, nhưng thực tế, vẫn xảy ra tình trạng chất lượng đảng viên mới kết nạp ở một số nơi còn thấp; vẫn lọt người vào Đảng có động cơ phấn đấu chưa đúng; đảng viên thiếu gương mẫu, thậm chí thoái hóa biến chất, phai nhạt lý tưởng. Không ít trường hợp vi phạm pháp luật, điều lệ Đảng bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xóa tên, khai trừ ra khỏi Đảng. Theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, từ năm 2011 đến năm 2017, toàn Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên hơn 50.900 đảng viên, trong đó xóa tên do vi phạm khoảng 38.500; chưa kể 12.500 đảng viên bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Đây là thực trạng đau lòng, làm xói mòn lòng tin của Nhân dân đối với Đảng và đang trở thành nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Thực tế, từ ngày thành lập đến nay, nhất là trong những năm đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm và đã đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng. Mới đây nhất có thể kể đến Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và đề ra các giải pháp khắc phục. Theo đó, Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (Quy định số 08-QĐi/TW).

Với chỉ thị “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng” đang được Ban Bí thư cho ý kiến, hoàn thiện để ban hành sẽ  khép kín quy trình từ giáo dục, rèn luyện, quản lý đến sàng lọc đảng viên. Khi đã thực hiện đầy đủ quy trình này, đảng viên không có sự phấn đấu vươn lên, tự khắc phục những yếu kém, sai phạm thì việc kiên quyết đưa những “con sâu” này ra khỏi Đảng là việc cần thiết. Dù đau nhưng thà ít mà tinh còn hơn nhiều mà không mạnh.

Hoàng Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP