Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

24/04/2013 - 09:59

Thầm lặng góp những chiến công

TTH - Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83) Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và nghiệp vụ, góp phần giữ vững ổn định an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hoá trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo an ninh chủ động 

Nhiều năm qua, PA83 luôn chủ động, tham mưu kịp thời cho Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách đấu tranh phòng chống hoạt động phá hoại về tư tưởng của các thế lực thù địch; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tăng cường công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia và tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới... Ngoài ra, PA83 còn thường xuyên hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa, bảo vệ an ninh nội bộ; đấu tranh với các hoạt động phá hoại tư tưởng; đảm bảo an ninh trên tất cả các lĩnh vực văn hoá, xã hội…

PA83 phối hợp với lực lượng liên ngành kiểm tra tại một cửa hàng băng đĩa

PA83 đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn các kỳ Festival có sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, hàng ngàn nghệ sĩ trong và ngoài nước đến biểu diễn, hàng trăm nghìn lượt khách tham dự…

Với nhiều địa bàn, lĩnh vực được phân công, các đội chuyên đề đã bám sát tư tưởng đảm bảo an ninh chủ động và từng cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao ý thức trách nhiệm đối với công việc, làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể, chủ động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đi sâu vào việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân đối với thực hiện nhiệm vụ. Tập thể cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo an ninh lĩnh vực văn hóa, vận dụng nhuần nhuyễn các kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, gắn với 6 điều Bác Hồ dạy CAND vào thực tiễn. Trong đó lời dạy “Đối với công việc phải tận tụy” có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành công tác được giao.

Giữ vững mặt trận an ninh văn hóa

Thời gian qua, các sản phẩm văn hóa độc hại thông qua nhiều con đường, nhiều kênh thông tin khác nhau đã tác động đến một bộ phận người dân, nhất là học sinh sinh viên, thanh thiếu niên. Do vậy, một trong những công tác trọng tâm được PA83 quan tâm là kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động dịch vụ văn hóa vi phạm pháp luật, bài trừ các tệ nạn xã hội, các loại hình văn hóa phẩm đồi trụy, làm trong sạch hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Trong 5 năm qua (2008-2013), PA83 đã phân công gần 200 lượt cán bộ chiến sĩ tổ chức khảo sát, phối hợp thanh tra các cơ quan chuyên ngành, công an các đơn vị, địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa: kinh doanh băng đĩa, karaoke, hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm, hoạt động quảng cáo, trò chơi điện tử trực tuyến, ca Huế, biểu diễn nghệ thuật... Qua đó, đã kiểm tra hơn 260 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, lập biên bản vi phạm 154 cơ sở, thu giữ 4.590 đĩa VCD, DVD có nội dung không lành mạnh, in sao trái phép, 117 sách các loại, tham mưu xử phạt hơn 150 triệu đồng; kiểm tra chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương 55 lượt; nhắc nhở hơn 120 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Cuối năm 2012, PA83 phối hợp Thanh tra Sở VHTTDL tổ chức đợt kiểm tra 50 cơ sở mua bán, sửa chữa điện thoại di động trên địa bàn tỉnh; phát hiện và lập biên bản vi phạm 23 trường hợp có lưu trữ phim khiêu dâm trong máy vi tính để tải vào điện thoại di động cho khách hàng; xử phạt với số tiền 69 triệu đồng và gọi hỏi đấu tranh làm rõ nguồn gốc.

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể đơn vị, sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, từ hiệu quả của các mặt công tác PA83 liên tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, chi bộ trong sạch vững mạnh, tập thể và nhiều cá nhân được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng PA83 cho biết: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới, bên cạnh việc tích cực duy trì thực hiện tốt các biện pháp công tác nghiệp vụ, PA83 không ngừng kiện toàn về tổ chức, từng bước đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ; tích cực giáo dục, bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ, từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, chính trị, pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cán bộ chiến sĩ PA83 ra sức thi đua học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc; thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành, tỉnh phát động gắn với thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy CAND; tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”, góp phần cùng các lực lượng công an tỉnh giữ vững ổn định, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước tình hình mới.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP