Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

13/01/2017 - 16:04

Tham mưu kịp thời, chất lượng các hoạt động của HĐND tỉnh

TTH.VN - Sáng 13/6, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Văn phòng HĐND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tham mưu theo hướng sắp xếp nội dung, chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học; cung cấp kịp thời tài liệu qua trang thông tin điện tử; rút gọn các báo cáo theo yêu cầu… góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các kỳ họp.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016

Các cuộc giám sát chuyên đề được tổ chức đúng quy trình từ khâu ra quyết định thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch, xây dựng đề cương và báo cáo kết quả giám sát; việc tổ chức triển khai giám sát tại cơ quan, đơn vị được tiến hành nghiêm túc, đúng yêu cầu.

Kết quả giám sát, khảo sát là căn cứ quan trọng để UBND các cấp và cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý kịp thời những vướng mắc, phát sinh, khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, đề cao trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước, thực hiện các vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng thời, tổ chức tốt 58 cuộc tiếp xúc cử tri; các ý kiến cử tri được chính quyền các cấp trả lời rõ ràng, có lộ trình, giải pháp giải quyết cụ thể.

Năm 2017, Văn phòng HĐND tỉnh đề ra 8 nhiệm vụ trong tâm nhằm tập trung tham mưu, phục vụ kịp thời, có chất lượng cao tất cả các hoạt động của HĐND tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP