Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

05/09/2022 - 20:54

Tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số

TTH.VN - Nội dung này vừa được Bảo hiểm xã hội (BHXH) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhằm tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số (DTTS) có hoàn cảnh khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuyên truyền chính sách BHYT cho người dân tộc thiểu số huyện Nam Đông

Do ảnh hưởng bởi Quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã Khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 nên hiện có khá nhiều người DTTS chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 3.000 người DTTS trước đây được cấp thẻ BHYT sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn nay không tiếp tục tham gia BHYT.

Trước tình trạng đó, BHXH tỉnh đề nghị Ban Dân tộc tỉnh phối hợp tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ tiền đóng BHYT cho hơn 3.000 người DTTS chưa tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT với thời hạn 3 tháng (giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/12/2022) với số tiền dự kiến là hơn 600 triệu đồng. Đồng thời, tham mưu xây dựng đề án chính sách hỗ trợ tiền đóng BHYT từ nguồn ngân sách địa phương cho học sinh là người DTTS đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023- 2025.

Trước đó, nhằm hỗ trợ cho người DTTS tiếp tục tham gia BHYT, BHXH tỉnh đã kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tiền đóng gần 3.000 thẻ BHYT cho các hộ gia đình người DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giá trị sử dụng 6 tháng (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/6/2022), đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tham gia BHYT hộ gia đình để được cấp thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. 

Tin, ảnh: Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP