22/05/2015 - 17:50

Thấm nhuần tư tưởng Bác

TTH - Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị được nâng lên.

Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh là đơn vị điển hình 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng uỷ Phòng Chính trị luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị ở cơ sở trong thực hiện mọi nhiệm vụ. Phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo việc bổ sung hoàn chỉnh và tiếp tục thực hiện những chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm hoạt động của các cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng các tiêu chí, mô hình, phong trào học tập cụ thể…

Hướng việc học tập Bác vào từng nhiệm vụ cụ thể như nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Theo thượng tá Phan Gia Thuận, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, trên cơ sở đánh giá đúng thực chất tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy quy định mỗi cán bộ, chiến sĩ đăng ký nội dung phấn đấu thực hiện cụ thể. Hằng tháng, từng cán bộ, chiến sĩ báo cáo kết quả học tập, rèn luyện và đề ra kế hoạch phấn đấu trong tháng tiếp theo trước đơn vị. Tạo thuận lợi trong việc đánh giá tình hình đạo đức của tập thể đơn vị và từng cá nhân, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu và việc làm cụ thể. Qua quá trình đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và quần chúng đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức tư tưởng, ý thức tự rèn luyện đạo đức, lối sống; đồng thời, nhận thức rõ trách nhiệm phải hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo tư tưởng đạo đức của Người trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
4 năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 37 tập thể, 37 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 516 tập thể và 2.297 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với học tập và làm theo Bác. Qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong LLVT tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Từ thực tế 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, mối quan hệ giữa cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị, quan hệ giữa bộ đội với Nhân dân không ngừng được củng cố, tăng cường; nề nếp, tác phong công tác ngày càng đổi mới theo hướng khoa học, hiệu quả. Nhờ đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị không ngừng được nâng cao, cán bộ, chiến sĩ luôn yên tâm công tác, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ bám cơ sở, bám dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đã đồng cam, cộng khổ cùng Nhân dân, tham gia xóa đói, giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; tham gia với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Lên vùng cao Nam Đông, điều này thể hiện rất rõ. Là một huyện miền núi còn nhiều khó khăn, song nhờ cán bộ chiến sĩ LLVT huyện nhận thức sâu sắc việc học tập Bác phải tự thân ngay trong những việc làm thường ngày, nên bám bản, bám dân tích cực tuyên truyền, vận động bằng những việc làm cụ thể, giúp Nhân dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập; xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Đại tá Lê Ngọc Thanh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Đảng ủy đã gắn thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác QS-QP. Trong đó, chú trọng đến công tác thi đua vào từng nhiệm vụ cụ thể như huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất, vận động quần chúng, củng cố cơ sở chính trị và chung sức xây dựng nông thôn mới… Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy sẽ tập trung triển khai chuyên đề năm 2015 gắn với công tác lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng xây dựng các chuẩn mực nhằm cụ thể hóa nội dung thực hiện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị; lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị và rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, làm chuyển biến tích cực tư duy, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Bài, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP