07/07/2016 - 20:36

Tham vấn thành lập Khu Bảo tồn Tam Giang - Cầu Hai

TTH - Ngày 7/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn dự án thành lập Khu Bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai nhằm triển khai Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tại hội thảo, nhóm công tác đất ngập nước địa phương thực hiện dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết tại tỉnh Thừa Thiên Huế” trình bày một số nhiệm vụ, kế hoạch, như: triển khai các hoạt động tăng cường nhận thức và năng lực về giá trị của đất ngập nước (ĐNN), quản lý và sử dụng hiệu quả ĐNN trong mối liên hệ với sinh cảnh liên kết tại địa phương; đề xuất giải pháp giảm áp lực và tăng cường sinh kế cho cộng đồng dân cư tại khu ĐNN. Đại diện một số đơn vị, ngành liên quan cũng đề xuất cần gắn kết chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị như thủy sản, lâm nghiệp, chi hội nghề cá, môi trường… để có sự tham gia quản lý đồng bộ và cần nhanh chóng thành lập khu bảo tồn, xác định chủ quản cụ thể khi thành lập khu bảo tồn…

H.Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP