Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

14/09/2011 - 21:05

Thân nhân liệt sĩ có được miễn, giảm tiền sử dụng đất?

TTH - Cha tôi là liệt sĩ, nhưng mẹ tôi lấy chồng khác. Hiện, tôi đang quản lý sử dụng đất ổn định từ năm 1995 đến nay, nhưng chưa đóng tiền sử dụng đất? Vậy, tôi có được ưu đãi về việc nộp tiền sử dụng đất hay không khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ)? (Trần Thị Miền, ở Phú Vang).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Theo quy định tại điểm c, khoản 1, điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005, vì là con của liệt sĩ nên bạn được xác định là thân nhân liệt sĩ.

Trường hợp đất của bạn quản lý và sử dụng đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ theo quy định của pháp luật, theo quy định tại khoản 5, điều 12 Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 44/2008/NĐ-CP ngày 9/4/2008 và Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010), bạn thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp GCN QSDĐ.
 
Mức giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp của bạn được quy định tại khoản 2, điều 1 Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/TTg và điều 3, Quyết định 20/2000/QĐ-TTg ngày 3/2/2000 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, bạn được giảm 70% tiền sử dụng đất khi làm thủ tục cấp GCN QSDĐ.
 
Về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại điều 11 Nghị định 198/2004/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 120/2010/NĐ-CP). Theo đó, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp GCN QSDĐ ở. Trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức đất ở. Trong trường hợp một hộ gia đình hoặc một người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất thì được hưởng miễn tiền sử dụng đất. Nếu một người thuộc đối tượng được hưởng giảm tiền sử dụng đất mà có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức cao nhất.
 
Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định.
 
Bùi Vĩnh (ghi)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP