Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

30/03/2020 - 13:45

“Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”

TTH - Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một trong những nhiệm vụ mà các địa phương trên địa bàn TP. Huế triển khai nhằm thực hiện phương châm “Thân thiện, đúng hẹn, đơn giản”.

Giao dịch hành chính tại UBND phường An Đông

Là một trong những địa phương của TP. Huế có tốc độ đô thị hóa nhanh với nhiều dự án lớn của thành phố, của tỉnh đầu tư trên địa bàn cùng với số hộ dân xây dựng nhà ở, công trình dân sinh nhiều nên mỗi tháng, phường An Đông đón hàng trăm lượt người dân đến giao dịch và hoàn tất các TTHC.

Để rút ngắn thời gian và đơn giản hóa các thủ tục, phường đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và triển khai đề án “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng”. Cùng với đó là chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật và kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước, khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch hành chính.

Chị Nguyễn Thị Diệu ở phường Thủy Xuân chia sẻ: “Gia đình vừa mua lô đất nằm trên địa bàn phường An Đông nên cách đây 2 tuần tôi đến nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại đây. Được các cán bộ nhiệt tình hướng dẫn kê khai các thủ tục nên tôi làm rất nhanh, ngày trả hồ sơ đúng hẹn, không phải đi lại nhiều lần”.

Theo Chủ tịch UBND phường An Đông Nguyễn Đình Nghị, năm 2020, phường tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực và theo hướng dẫn của tỉnh, TP. Huế; thường xuyên cập nhật các thủ tục còn thiếu, thủ tục mới ban hành đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác theo quy định hiện hành. Qua đó, tiếp tục thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC nhằm nâng cao chất lượng của bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” hiện đại; đẩy mạnh việc thực hiện CCHC đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của Chính phủ và các hướng dẫn của cấp trên.

Phường Thuận Lộc- đơn vị làm điểm thực hiện triển khai đề án xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại từ năm 2018 xác định, công tác cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền phường thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND phường Phan Thị Cúc cho rằng, việc lấy công nghệ thông tin làm then chốt trong điều hành và thực hiện quản lý nhà nước từng bước giảm văn bản giấy tờ, làm cho việc tiếp cận được văn bản điều hành nhanh chóng, thuận tiện, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, đồng thời giảm bớt việc lưu trữ hồ sơ, cập nhật văn bản để chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ của địa phương.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các địa phương trên địa bàn thành phố, năm 2020, thành phố đẩy nhanh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, có hồ sơ liên thông, đặc biệt tăng cường giải quyết các hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì việc ứng dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong các cơ quan, đơn vị; đồng thời tập trung xây dựng chính quyền điện tử, hỗ trợ và ứng dụng mô hình đô thị thông minh trong quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thành phố đến phường.

Bài, ảnh: HUẾ THU

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP