03/03/2017 - 13:57

Tháng 2, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 39,3%

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tháng 2, cả nước có 5.461 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62,3 nghìn tỷ đồng, giảm 39,3% về số doanh nghiệp và giảm 31% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, nguyên nhân là do thời gian này trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, cả nước có 14.451 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 152,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 35% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 29,9%. Nếu tính cả 181,3 nghìn tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2017 là 333,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm là 166,6 nghìn người, bằng 83,9% cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm còn có 7.977 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 2 tháng đầu năm 2017 lên hơn 22,4 nghìn doanh nghiệp.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 2 tháng đầu năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước như: kinh doanh bất động sản tăng 43,4% về số doanh nghiệp và tăng 63,8% về vốn đăng ký; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,4% và tăng 134,4%. Tương tự, dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 16% và tăng 196,9%; xây dựng tăng 9,9% và tăng 61,2%...

Tổng cục Thống kê đã chỉ ra, một số ngành, lĩnh vực tuy số doanh nghiệp thành lập mới giảm nhưng số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước, đó là: nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 6,9% về số doanh nghiệp và tăng 370% về số vốn đăng ký; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 5,4% và tăng 49,8%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 2,2% và tăng 28,1%.

Trong 2 tháng đầu năm, có 16.396 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động gồm 8.673 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,1% và 7.723 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 16,5%.

Theo lĩnh vực hoạt động, hầu hết các ngành có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm so với cùng kỳ năm trước; trong đó, một số ngành giảm mạnh: nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 47,5%; nghệ thuật vui chơi và giải trí giảm 39,6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 38%; khai khoáng giảm 36,4%; vận tải, kho bãi giảm 33,7%.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2, mặc dù số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm với 2.413 doanh nghiệp (giảm 56,6% so với tháng trước) nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm mạnh. Cụ thể, có 3.291 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giảm 75,3%, 941 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 40,6%.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP