Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

31/05/2021 - 08:48

Thành công của bầu cử là xu thế không thể đảo ngược

TTH - Cho đến trước và sau khi bầu cử, các đối tượng chống đối tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt về bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Dù chưa công bố kết quả nhưng chúng đã quy kết cho bầu cử chỉ là hình thức, cơ cấu được sắp đặt trước, đưa vài con “tốt” vào "đệm" cho ra vẻ dân chủ.Suy diễn về việc tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực đến từng nhà“cưỡng ép đi bầu”, không đi bị “gây khó dễ” sau này.

Đối tượng giấu mặt còn kích động biến ngày bầu cử thành ngày xuống đường vì “tương lai của đất nước Việt Nam”.

Chúng cố tình tuyên truyền cho dân chúng không bầu cho những quan chức lãnh đạo giữ chức vụ cao trong Đảng, Nhà nước, Chính phủ đến các chức danh lãnh đạo ở địa phương. Cho là sẽ không khách quan khi làm luật và chính sách, “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, là nguồn gốc của lợi ích nhóm.

Theo Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội quy định một số chức danh của Chính phủ và một số cơ quan chức năng phải là đại biểu Quốc hội, do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kích động không bầu cho những người thuộc cơ quan hành pháp là cố tình xuyên tạc, cổ vũ tẩy chay lãnh đạo Đảng.

Thâm độc hơn, chúng xuyên tạc cách thức bầu cử cho là có mờ ám, thiếu khách quan, gian lận, đánh tráo phiếu cho người của Đảng, người được cơ cấu.

Theo Luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo một quy trình dân chủ, chặt chẽ, không ai có thể vận động hoặc tác động làm sai lệch kết quả kiểm phiếu. Cử tri được tự do lựa chọn ứng cử viên, bỏ phiếu kín, nhân viên tổ bầu cử không được vận động, tác động vào lá phiếu... thì không thể bịa đặt cho là gian lận.

Phiếu bầu cử và các biên bản thống kê được niêm phong gửi lên cấp trên với chữ ký của nhiều người trong tổ bầu cử, giám sát của cử tri, của báo chí thì không ai có thể làm sai lệch hoặc hủy phiếu bầu.

Những quy định này đã được nêu rõ trong Luật bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và chế tài xử lý trong Bộ luật hình sự. Tung ra như vậy là kiểu nói hồ đồ, lừa bịp với người kém hiểu biết với mục đích hạ thấp kết quả thành công của cuộc bầu cử.

Dù cho cố sức tuyên truyền chống phá, nhưng ngày bầu cử 23/5/2021 đã thực sự là ngày hội toàn dân, ngày hội của đất nước. Cử tri nô nức đi bầu trên phạm vi toàn quốc cho thấy người dân không dễ gì nghe theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu.

Ở hầu hết các điểm bầu cử, ngay từ khi khai mạc, mọi người hồ hởi đến các khu vực bỏ phiếu, hoàn thành sớm nghĩa vụ công dân. Điều đó cho thấy người dân quan tâm đến bầu cử, thể hiện trách nhiệm lựa chọn người xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Dù phải thực hiện cách ly phòng ngừa COVID-19 nhưng mọi người chấp hành theo hướng dẫn của cơ quan y tế, tổ bầu cử, chấp hành đúng quy định của luật bầu cử. Đã qua một vài lần bị lừa phỉnh, đến nay, dân chúng hiểu biết, cảnh giác, không dễ dàng nghe theo những luận điệu kích động, không dại gì “xuống đường” để chuốc vạ vào thân.

Trước khi bầu cử, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45- CT/TW ngày 20/6/2020 “Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026."

Chỉ thị nêu rõ: “Không giới thiệu những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín chủa Đảng, Nhà nước”. Cùng với thành công của Đại hội Đảng đã bầu ra được những đại biểu lãnh đạo xứng đáng, cử tri có cơ sở để tin tưởng vào những ứng cử viên được đưa ra ứng cử lần này.

Dù dịch bệnh đang bùng phát hết sức phức tạp nhưng hơn 98 % trong 69 triệu cử tri đã tự giác đi bỏ phiếu sớm và đầy đủ, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Trong điều kiện không thuận lợi của dịch bệnh cho thấy, người dân tin tưởng vào những biện pháp phòng ngừa, khả năng khống chế, dập dịch của Chính phủ. Đến giai đoạn hiện nay, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ ngày càng được nâng cao, không thế lực phản động nào có thể tuyên truyền xuyên tạc, đảo ngược được xu thế đoàn kết của toàn dân tộc. Những gì thực tế diễn ra trước, trong quá trình bầu cử lần này đã chứng minh tính ưu việt, khẳng định tính tất yếu của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt nam. Ngay sau ngày bầu cử, các hãng thông tấn nước ngoài đã đưa tin đầy đủ, trung thực và hết lời ca ngợi về ngày bầu cử của Việt nam. Đây là minh chứng về đường lối của Đảng vạch ra, đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Bầu cử ở Việt Nam hội đủ tinh thần đại đoàn kết toàn dân. Sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này một lần nữa khẳng định uy tín chính trị của Đảng, Nhà nước, không một thế lực chống đối nào có thể đảo ngược.

NGUYỄN AN HÒA

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP