Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/03/2016 - 06:52

Thành lập BCĐ quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói"

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” ở Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình hành động “Không còn nạn đói” (Ban Chỉ đạo) do 1 Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan thường trực. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy sẵn có, bảo đảm gọn nhẹ, không làm tăng biên chế.

Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế làm việc theo hướng: Tập trung nghiên cứu tư vấn kiến nghị về cơ chế chính sách; hạn chế họp Ban Chỉ đạo; tăng nhiệm vụ cho cơ quan thường trực để chủ động phối hợp, điều phối, xử lý công việc linh hoạt, khoa học và hiệu quả, kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP