Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

24/04/2019 - 16:44

Thành lập các tổ hợp tác bảo vệ rừng

TTH.VN - Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã ký kết thỏa thuận về tăng cường hợp tác cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học và tuần tra bảo vệ rừng tại các khu bảo tồn (KBT) diễn ra chiều 24/4.

Các lực lượng tuần tra rừng làm nhiệm vụ 

Theo ký kết thỏa thuận, Chi cục Kiểm lâm sẽ triển khai các hoạt động chính là thành lập và vận hành các Tổ hợp tác (THT) bảo tồn cộng đồng và THT tuần tra thôn, bản ở vùng đệm các KBT trên cơ sở tự nguyện tham gia của các thành viên trong cộng đồng địa phương.

Theo đó, thành lập 11 THT bảo tồn cộng đồng ở vùng đệm các KBT trên địa bàn tỉnh. Mỗi THT gồm 25 thành viên thuộc cộng đồng địa phương, một số đại diện các đoàn thể ở xã, thị trấn; thành lập 14 THT tuần tra thôn, bản ở vùng đệm các KBT. Mỗi THT gồm 10 thành viên đến từ các thôn, bản (bao gồm những người từng làm tốt công tác QLBVR, dân quân tự vệ, cộng đồng thôn, bản).

Người dân tham gia bảo vệ rừng

 Để hỗ trợ xây dựng và vận hành các THT bảo tồn cộng đồng và tuần tra thôn, bản ở vùng đệm các KBT, UBND các xã, thị trấn của các huyện: Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy phối hợp với các Hạt Kiểm lâm sở tại, các KBT, Vườn Quốc gia Bạch Mã và Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Hải Vân tiến hành rà soát và lựa chọn các thành viên trong các đoàn thể, các cộng đồng của địa phương có nhận thức phù hợp và tự nguyện tham gia. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm xúc tiến thành lập và lập kế hoạch vận hành tốt các THT từ tháng 4 đến tháng 7/2019.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP