09/09/2014 - 07:15

Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

TTH - Chi cục Bảo vệ Môi trường- Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh vừa thành lập đoàn kiểm tra định kỳ việc kê khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ sở sản xuất.

Theo đó, trong đợt 1, đoàn kiểm tra phối hợp với đại diện phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị thực hiện lấy mẫu, phân tích mẫu về môi trường tiến hành kiểm tra, thẩm định việc kê khai và nộp phí nước thải tại 14 cơ sở trên địa bàn. Trong năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thu phí nước thải công nghiệp đối với 13 đơn vị với tổng số tiền hơn 361,3 triệu đồng. Trong đó cao nhất là Công ty HH Xi măng Luks Việt Nam với 115,859 triệu đồng; Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thực phẩm và Đầu tư Fococev 73,422 triệu đồng; Công ty TNHH NNMTV Khoáng sản Thừa Thiên Huế 60,277 triệu đồng... Sở TNMT đã quản lý và sử dụng theo đúng quy định của Nghị định 25 của Chính phủ và Thông tư liên tịch 63 của Bộ Tài chính và Bộ TNMT.

Nước thải công nghiệp từ quá trình tuyển lọc quặng titan được thu phí bảo vệ môi trường
 

 

Tin, ảnh: H.Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP