30/05/2015 - 09:44

Thành lập HTX Dệt thổ cẩm A Co

TTH - Ngày 29/5, tại xã Hồng Thượng (A Lưới) HTX Dệt thổ cẩm A Co đã tổ chức lễ thành lập với 15 thành viên là những người có tay nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn. HTX Dệt thổ cẩm A Co với nhiệm vụ tạo việc làm cho người lao động là dân tộc thiểu số địa phương; đào tạo tay nghề sản xuất dệt thổ cẩm, liên doanh liên kết với các HTX bạn mở rộng sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là chị em phụ nữ.

Trước mắt, nguồn vốn HTX có hơn 80 triệu đồng. Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên. Đây là mô hình kinh tế tập thể mới được thành lập ở địa phương, góp phần tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Minh Liên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP