Kinh tế Xây dựng - Giao thông

30/05/2017 - 19:21

Thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai:Bảo tồn nhưng phải kết hợp phát triển sinh kế

TTH - Là mục tiêu quan trọng được đưa ra tại hội thảo tham vấn về dự án thành lập Khu Bảo tồn Đất ngập nước Tam Giang- Cầu Hai (gọi tắt là KBT) do Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức sáng 30/5.

Hội thảo mong muốn tìm kiếm vùng lõi, vùng đệm để thành lập KBT trên cơ sở có được sự đồng thuận cao của cộng đồng người dân và chính quyền địa phương; đồng thời mục đích chính của việc thành lập là kết hợp bảo tồn với phát triển kinh tế.

Phần lớn, ý kiến đóng góp của đại điện lãnh đạo các huyện, thị xã về việc thành lập KBT đều nhất trí cao và cho đây là dự án cần thiết… Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, dự án cần tính toán, nghiên cứu kỹ việc hình thành KBT đảm bảo sinh kế cho người dân, tránh xảy ra xung đột; xác định thế mạnh về hệ sinh thái của từng vùng để có kế hoạch bảo tồn kết hợp phát triển kinh tế hợp lý... Hội thảo còn đề xuất và lấy ý kiến về phạm vi, ranh giới các khu vực của KBT dự kiến; các giải pháp đã và đang thực hiện nhằm giảm thiểu các mối đe dọa; nguồn lực cần thiết và phương thức huy động nguồn lực cho vận hành KBT.

Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP