29/09/2015 - 17:33

Thành lập Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng

TTH - Ngày 29/9, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng trực thuộc UBND thành phố Huế.

Quỹ hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng (Quỹ) là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao giá trị hình ảnh Cố đô Huế và khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế của giá trị nhà vườn Huế đặc trưng. Tổ chức bộ máy của Quỹ có giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ phận nghiệp vụ.

Quỹ có chức năng và nhiệm vụ: tiếp nhận, quản lý kinh phí hỗ trợ từ ngân sách để đảm bảo phục vụ cho mục đích hoạt động của Quỹ; khai thác, vận động sự đóng góp tài chính của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để góp phần tạo nguồn tài chính cho Quỹ; thực hiện việc hỗ trợ người dân giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, góp phần nâng cao giá trị hình ảnh Cố đô Huế và khai thác, phát huy hiệu quả kinh tế của giá trị nhà vườn Huế đặc trưng theo đúng mục đích hoạt động của Quỹ.
Quỹ được sử dụng để thực hiện hỗ trợ cho người dân trong danh mục nhà vườn tham gia đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, gồm: hỗ trợ về tài chính, thuế; hỗ trợ trùng tu, tôn tạo nhà chính; hỗ trợ tôn tạo khuôn viên vườn; hỗ trợ kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn; hỗ trợ kinh doanh tham quan, du lịch.

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP