Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/06/2016 - 11:24

Thành lập Sở Du lịch và bổ nhiệm lãnh đạo sở

TTH.VN - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Sở Du lịch trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Theo đó, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương theo quy định của pháp luật. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

Sở Du lịch có các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý cơ sở lưu trú; Phòng Quản lý lữ hành; Phòng Nghiên cứu phát triển du lịch. Ngoài ra còn có đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cũng đã ký quyết định điều động ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Sở Du lịch và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch (chưa có Giám đốc), thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 6/6/2016 cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật.  

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP