Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

25/07/2022 - 17:57

Thành lập tổ thu nợ liên ngành bảo hiểm xã hội

TTH.VN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) Nguyễn Thanh Bình vừa ký ban hành Quyết định số 111 thành lập Tổ thu nợ liên ngành BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, Tổ trưởng là Phó Giám đốc BHXH tỉnh phụ trách công tác thu, các tổ phó và tổ viên là đại diện của các đơn vị: BHXH tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế - công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động và Công an tỉnh.

Theo đó, Tổ thu nợ liên ngành BHXH, BHYT, BHTN giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức đôn đốc, làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên. Đồng thời, tổng hợp kết quả, báo cáo và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tối đa tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến hết tháng 6/2022, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 207.364 triệu đồng, tăng 11.790 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Việc thành lập tổ thu nợ liên ngành nhằm phát huy vai trò của các ngành đối với công tác đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

 Thanh Hương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP