12/11/2015 - 05:53

Thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ

TTH - Ngày 11/11, UBND tỉnh cho biết, đã có quyết định thành lập Trung tâm Bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ đặt tại địa chỉ số 393, đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, TP Huế và có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận đối tượng là trẻ em khuyết tật; tạo điều kiện học tập và phục hồi sức khỏe, thể chất, tinh thần; dạy chữ, định hướng nghề...; sẽ tranh thủ mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm một nguồn quỹ ổn định và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra...

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP