04/11/2014 - 09:40

Thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên trực thuộc Thanh tra Chính phủ.

Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo, đoàn công tác của ngành thanh tra; có nguồn thu tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; có trụ sở làm việc tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng Thanh tra Chính phủ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ miền Trung - Tây Nguyên.

 

Q.BĐT

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP