Y tế - Sức khỏe Tin tức y tế

31/07/2021 - 15:03

Thành lập trung tâm hồi sức COVID-19 Trung ương Huế

TTH.VN - Ngày 30/7/2021, Bộ Y tế có quyết định số 3635/QĐ-BYT về việc thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế, tại TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm có quy mô 500 giường, đặt tại số 2 Trường Chinh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, con dấu và sử dụng chung tài khoản với Bệnh viện Trung ương Huế để triển khai các hoạt động. Trung tâm là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh, có chức năng thu dung, cấp cứu người bị bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch. Đồng thời, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công.

Tổ chức vận hành Trung tâm, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế có nhiệm vụ huy động nguồn nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Trung ương Quảng Nam và Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa và các nguồn lực hợp pháp khác.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Hồi sức COVID - 19 Trung ương Huế được sử dụng từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Trung tâm sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP