01/03/2015 - 08:22

Thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung trực thuộc Bộ Y tế

TTH.VN - Từ khi Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động, các tổ chức Giám định pháp y tâm thần tuyến tỉnh sẽ được chuyển sang nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Tại 7 tỉnh khu vực miền Trung (Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định), các tổ chức Giám định pháp y tâm thần tỉnh còn nhiều bất cập, chưa tạo thành một hệ thống pháp y tâm thần hoàn thiện.

Từ thực tế nêu trên, sau nhiều lần khảo sát thực tế tại nhiều tỉnh thành trong khu vực, cuối tháng 2/12015, Bộ Y tế đã quyết định thành lập Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung trực thuộc Bộ Y tế trên cơ sở Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trụ sở làm việc tại thành phố Huế; phụ trách giám định pháp y tâm thần và sức khỏe tâm thần cho các đối tượng của 7 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định.

Khi Trung tâm bắt đầu đi vào hoạt động, các tổ chức Giám định pháp y tâm thần tuyến tỉnh sẽ không còn chức năng giám định và được chuyển sang nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ Y tế.

ThS. BS. Tôn Thất Hưng - GĐ Bệnh viện Tâm thần Huế - GĐ TT Giám định pháp y tâm thần TTHuế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP